Ціна: UAH 100


Земко Алла Михайлівна

Правове забезпечення організації підсобних виробництв і промислів сільськогосподарських підприємств.

 

Анотація: Дисертація є комплексним дослідженням проблем правового забезпечення організації підсобних виробництв і промислів сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах реформування сільського господарства. Сформульовані і обґрунтовані поняття підсобних виробництв і промислів, визначено їхні ознаки, типи і правовий статус. Аналізуються економічні і соціальні функції підсобних виробництв і промислів, чинники, що впливають на їх організацію і діяльність. Висловлені пропозиції щодо вдосконалення законодавства України у сфері правової регламентації організації і функціонування підсобних виробництв і промислів сільськогосподарських підприємств.

Дата захисту: 01.04.2004

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Статівка Анатолій Миколайович, д.ю.н., проф., 12.00.06. .


Автореферат (21,52 KB)