Ціна: UAH 100


Бачур Борис Степанович

Інститут земельних відносин у цивільному звичаєвому праві України у Х - середині ХІХ ст. (історико-правовий аспект)

 

Анотація: Дисертацію присвячено проблемі дослідження процесу правового регулювання земельних відносин нормами цивільного звичаєвого права на теренах України з періоду трансформації правового звичаю в правову норму в межах ранньофеодальної держави Київська Русь й до середини ХІХ ст. з входженням українських земель під юрисдикцію Російської імперії. Досліджено процес еволюції норм звичаєвого права, що регулюють земельні відносини залежно від історичних та соціально-економічних змін, які відбувалися на теренах України. Акцентується увага на тих нормах цивільного звичаєвого права, які протягом досліджуваного періоду не зазнали значних змін і можуть бути використані на сучасному етапі реформування в Україні земельного законодавства та цивільно-правових інститутів.

Дата захисту: 13.03.2004

Місце захисту: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Науковий керівник: Ярмиш Олесандр Назарович, д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (36,31 KB)