Ціна: UAH 100


Коструба Анатолій Володимирович

Коносамент як цінний папір

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню коносамента як цінного папера. У роботі вивчається його правова природа, дається поняття, означені його реквізити, класифікуються його види. Особливо увага приділяється дослідженню правової ролі застережень у тексті коносамента. Зазнало критики легальне поняття коносамента як документа, що містить умови договору морського перевезення вантажу, підтверджує факт наявності договору, є доказом прийняття перевізником вантажу до перевезення й служить товаророзпорядчим документом. Дисертант визначає загальні ознаки цінного папера, через які виводиться поняття коносамента як цінного папера. Сформульовано відмітні характеристики коносамента як цінного папера, що дозволяє відрізнити його від договору перевезення вантажу. Обґрунтовано, що коносамент належить одночасно до категорії об'єктів речового права й зобов'язального права, внаслідок чого його відносять до групи речово-зобов'язальних (змішаних) цінних паперів. При цьому, речове право на вантаж, названий у коносаменті, є первинним, але невід'ємним від зобов'язального. Зазначене ще раз підкреслює те, що коносамент є комплексним (речово-зобов'язальним) цінним папером. У дисертаційному досліджені вказано, що предмет договору застави коносамента, як і договору його купівлі-продажу, має певні особливості. Так, виникнення правовідносин, пов'язаних із заставою коносамента, вимагає наявності таких юридичних фактів як складання договору про його заставу, тобто вчинення заставного індосаменту на коносаменті та його передача заставодержателеві. Сам по собі договір про заставу коносамента (або заставний індосамент) не може розглядатися як достатня юридична підстава для виникнення заставних правовідносин на коносамент. У поданій до захисту науковій роботі виявлено недоліки у правовому регулюванні відносин, пов'язаних з обігом коносамента, внесені пропозиції по їх усуненню й удосконаленню чинного законодавства України про цінні папери

Дата захисту: 31.03.2004

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Яроцький Віталій Леонідович, к.ю.н., доц., 12.00.03. .


Автореферат (20,47 KB)