Ціна: UAH 100


Семир'янов Дмитро Якович

Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції України

 

Анотація: `Об'єкт - суспільні відносини, які виникають у процесі інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції, мета - визначення основ інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції, основних напрямків його здійснення та визначення конкретних методів інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції, методи - загальнонауковий, системного аналізу, логіко-семантичний, моделювання, класифікації, групування, історико-правовий, статистичний, новизна - вперше проведено спеціальне комплексне дослідження питань інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції України, здійснено поглиблений аналіз основних напрямків та методів інформаційно-аналітичної діяльності, результати - матеріали дисертації можуть бути використані`

Дата захисту: 07.04.2004

Місце захисту: Національна академія державної податкової служби України

Науковий керівник: Шкарупа В.К., д.ю.н., проф., 12.00.07. .


Автореферат (27,56 KB)