Ціна: UAH 100


Матюшенко Радміла Іванівна

Виконання процесуального рішення про закриття кримінальної справи.

 

Анотація: В роботі розглядаються питання щодо поняття зазначеного процесуаль-ного рішення, його виконання уповноваженими посадовими особами. Значну увагу приділяється дослідженню питань щодо законності та обґрунтованості процесуального рішення про закриття кримінальної справи. В дисертації також аналізуються правові проблеми, які виникають під час виконання рішення про закриття кримінальної справи, зокрема, під час вирішення питання про речові докази, скасування заходів кримінально-процесуального примусу, відшкодуван-ня шкоди, заподіяної особі незаконним притягненням до кримінальної відпові-дальності. Досліджуються проблеми захисту майнових прав осіб при виконанні рішення про закриття кримінальної справи.

Дата захисту: 24.03.2004

Місце захисту: Національна академія внутрішніх справ України

Науковий керівник: Удалова Лариса давидівна, к.ю.н., доц., 12.00.09. .


Автореферат (29,30 KB)