Ціна: UAH 100
UAH 50
Ви економите: 50.00%


Сурева Наталія Вікторівна

Джерела з історії дворянства Південної України останньої чверті XVIII - першої чверті XIX століття

 

Анотація: Об'єкт дослідження - комплекс джерел з історії дворянства Південної України останньої чверті XVIII - першої чверті XIX століття. Мета дослідження - комплексна реконструкція та аналізі джерельної бази з історії дворянства Південної України останньої чверті XVIII - першої чверті XIX століття. Методи дослідження - історичний, логічний, системно-структурний, системно-функціональний, : евристичний, порівняльний, текстологічний, герменевтичний, статистичний, формулярно-клаузульного аналізу. Теоретичні результати і новизна - перше комплексне дослідження джерел з історії дворянства Південної України останньої чверті XVIII - першої чверті XIX століття. Практичні результати і новизна - матеріали можуть бути використані для комплексного дослідження історії Південної України останньої чверті XVIII - першої половини XIX століття, створення систематичних праць та підручників з джерелознавства історії України. Предмет і ступінь впровадження - дворянство Південної України останньої чверті XVIII - першої чверті XIX століття. Ефективність впровадження - в читанні загальних та спеціальних курсів з історії України, джерелознавства, історичного краєзнавства. Сфера (область) використання - матеріали та ви- сновки допоможуть у архівній справі, наукових історичних та соціологічних дослідженнях, викладанні у вищій школі.

Дата захисту: 27.02.2004

Місце захисту: Запорізький державний університет

Науковий керівник: Кригульська Тетяна Борисівна, к.і.н., доц., 07.00.01. .


Автореферат (28,18 KB)