Ціна: UAH 100
UAH 50
Ви економите: 50.00%


Головко Юлія Іванівна

Джерела з історії митниць Південної України (1775 - 1819 рр.)

 

Анотація: Об'єкт дослідження - писемні джерела з історії митної справи Південної України останньої чверті XVIII - першого двадцятиріччя XIX ст. Мета роботи полягає у комплексному аналізі писемних джерел з історії митниць Південної України останньої чверті XVIIІ - першого двадцятиріччя XIX ст. Методи дослідження - бібліографічна та архівна евристика, формулярно-клаузульний, системно-структурний, хронологічний, синхроністичний, порівняльний, статистичний. Теоретичні результати і новизна - перше комплексне дослідження джерел з історії ставлення митної мережі Південної України (1775 - 1819 рр.). Практичні результати і новизна - залучені матеріали та висновки можуть бути використані при створенні підручників та узагальнюючих праць з історичного краєзнавства, джерелознавства, історії митної справи та історії окремих митних установ. Предмет і ступінь впровадження - актуалізований масив писемних джерел з історії становлення митної мережі півдня України, його достатність, достовірність. Ефективність впровадження - в читанні загальних та спеціальних курсів з джерелознавства, історії України та історії митної служби. Сфера (область) використання - матеріали та висновки допоможуть у дослідженні історії митної справи України та джерел з історії становлення митної мережі Південної України.

Дата захисту: 27.02.2004

Місце захисту: Запорізький державний університет

Науковий керівник: Бойко Анатолій Васильович, д.і.н., проф., 07.00.06. .


Автореферат (29,70 KB)