Ціна: UAH 100


Мозуляка Олексій Олександрович

Історичний досвід становлення та розвитку законодавства про вугледобувну промисловість в Україні (ХVІІІ-ХХІ ст.)

 

Анотація: Дисертацію присвячено історико-юридичному аналізу становлення та розвитку законодавства про вугледобувну промисловість України як комплексної галузі законодавства, що регулює відносини у вугледобувній промисловості. Поряд із загальними закономірностями його історичного розвитку розглядаються окремі актуальні проблеми застосування законодавства про вугледобувну промисловість. У дисертації сформульовані наукові висновки та пропозиції, спрямовані на поліпшення правового регулювання відносин у вугледобувній промисловості. Запропоновано вдосконалити механізм законодавчого регулювання гірничих відносин шляхом розроблення та прийняття Гірничого кодексу України, обстоюється позиція зосередження функцій управління вугледобувною промисловістю в окремому органі державного управління.

Дата захисту: 02.04.2004

Місце захисту: Донецький інститут внутрішніх справ

Науковий керівник: Усенко Ігор Борисович, к.ю.н., с.н.с., 12.00.0112.00.01


Автореферат (33,11 KB)