Ціна: UAH 100


Дроздов Олександр Михайлович,

1. Джерела кримінально-процесуального права

 

Анотація: У дисертації досліджуються актуальні проблеми визначення правової природи джерел кримінально-процесуального права. Розглядається поняття, види та система джерел кримінально-процесуального права. Досліджується місце та роль кожного джерела кримінально-процесуального права. Обґрунтовується висновок про полінормативність регулювання кримінально-процесуальних відносин. На підставі проведеного дослідження сформульовані конкретні пропозиції щодо вдосконалення кримінально-процесуального законодавства.

Дата захисту: 05.02.2004

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Грошевий Юрій Михайлович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (30,78 KB)