Ціна: UAH 100


Овчаренко Ігор Миколайович

Закони у системі джерел (форм) права та їх класифікація

 

Анотація: `Дисертація присвячена дослідженню закону як форми права, його місця і ролі серед інших формальних джерел права, вимог до його якості, визначенню класифікаційних ознак законів України (конституція, конституційні, звичайні: загальні, спеціальні, спеціа-лізовані), характеристиці їх видів відповідно до певних критеріїв класифікації, а також природи та значення модельного закону для гармонізації національного законодавства. Обґрунтовано, що закон є пріоритетною формою права в системі інших форм (джерел) права та відмічено тенденцію зростання ролі судового прецеденту і нор-мативно-правового договору в Україні як субсидіарних форм права, які набувають особливого значення у процесі нейтралізації або за-блокування дії неправових законів. Формулюються пропозиції закріпити в Законі України `Про нормативно-правові акти` ієрархічну субординацію усіх законодав-чих актів та внести відповідні зміни до Конституції України.`

Дата захисту: 27.02.2004

Місце захисту: Національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Скакун Ольга Федорівна, д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (27,82 KB)