Ціна: UAH 100


Ніколенко Людмила Миколаївна

Доказування в господарському судочинстві

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: суспільні відносини, що виникають у процесі доказування в сучасному господарському судочинстві України. Мета дослідження: узагальнення проблем доказування в господарському судочинстві, обґрунтування нових наукових положень і пропозицій по вдосконаленню законодавства щодо основних категорій інституту доказування в господарському судочинстві на основі комплексного аналізу вітчизняного та зарубіжного законодавства і практики його застосування. Методи дослідження: загальнонаукові й спеціальні методи наукового пізнання - історичний, діалектичний, формально-логічний, формально-юридичний, порівняльно-правовий. Теоретичне значення полягає в поглибленні та удосконаленні теоретичної розробки процесу доказування в науці господарського процесуального права. Визначено види доказування та уточнено їх зміст, доведено доцільність використання при розгляді справ у господарських судах категорії `стандарт доказування` як моделі процесуального доказування, уведено поняття `розкриття доказів`, яке передбачає зобов'язання кожної особи, що бере участь у справі, розкрити докази. Практичне значення полягає в тому, що пропозиції відносно повноважень господарського суду й осіб, які беруть участь у справі, мають слугувати підставою для внесення змін у ряд статей чинного законодавства, зокрема, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України `Про страхування`. Підготовлені практичні рекомендації зі складання конкретних видів письмових документів у відносинах, що виникають з договору підряду на капітальне будівництво, вексельних зобов'язань, майнового страхування, які можуть використовуватися в доказувальній діяльності в господарському судочинстві. Результати досліджень використовуються на лекційних і семінарських заняттях з курсу `Господарське процесуальне право`. Наукова новизна полягає в узагальненні проблем доказування в господарському судочинстві, в обґрунтуванні нових наукових положень і пропозицій по вдосконаленню законодавства щодо основних категорій інституту доказування в господарському судочинстві. Розробка теми враховує нові умови господарювання, супроводжується визначенням напрямків подальшого вдосконалення процесу доказування. Сферою використання є правотворчі органи центральної влади, суб'єкти господарювання, господарські суди, вищі учбові заклади.`

Дата захисту: 19.02.2004

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Васильєв С.В., д.ю.н., доц., 12.00.03. .


Автореферат (23,66 KB)