Ціна: UAH 100


Сергієнко Наталія Миколаївна

Застосування норм міжнародного права органами конституційної юрисдикції (європейських досвід).

 

Анотація: Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних та практичних аспектів застосування норм міжнародного права органами конституційної юрисдикції європейських держав. Розглядається правова природа та функції органів конституційної юрисдикції в системі внутрішньодержавної імплементації норм міжнародного права. Автором аналізуються форми конституційного контролю, зокрема, попередній та наступний контроль конституційності міжнародних договорів, контроль відповідності норм національних законів положенням Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року (контроль конвенційності), контроль відповідності національних законів міжнародним договорам. Особливу увагу автор приділяє особливостям та правовим наслідкам актів органів конституційної юрисдикції при застосуванні ними норм міжнародного права, а також питанням міжнародно-правової мотивації цих актів. Окремо проаналізована практика Конституційного Суду України з питань застосування норм міжнародного права.

Дата захисту: 01.03.2004

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Мартиненко Петро Федорович, к.ю.н., проф., 12.00.02. .


Автореферат (20,77 KB)