Ціна: UAH 100


Хитра Андрій Ярославович

Державно-правові погляди Павла Скоропадського.

 

Анотація: У дисертації досліджуються погляди Павла Скоропадського на державу та право. Вирізняються три етапи розвитку та встановлення державно-правових поглядів гетьмана. Визначальними серед державно-правових поглядів є концепція інституційного суверенітету (суверенітету гетьмана), концепція трудової монархії і концепція охоронної системи, побудована на понятті необхідних обмежень прав людини, державному примусі та верховенстві закону. У дисертації показані роль і місце державно-правових поглядів П.Скоропадського у формуванні та реалізації ідей українського консерватизму та монархізму.

Дата захисту: 29.01.2004

Місце захисту: Національна академія внутрішніх справ України

Науковий керівник: Семків В.О., к.ю.н., доц., 12.00.01


Автореферат (31,95 KB)