Ціна: UAH 100


Продайко Сергій Васильович

Адміністративні правопорушення у митній сфері

 

Анотація: `Об'єкт - суспільні правовідносини, що виникають у зв'язку з вчиненням адміністративних правопорушень норм митного законодавства, мета - комплексний аналіз законодавства, матеріалів практики і наукової літератури з питань сутності, змісту та підстав адміністративної відповідальності за митні правопорушення, дослідити елементи й ознаки складу адміністративного митного правопорушення, здійснити аналіз визначення системи митних правил, розглянути її недоліки, які не дозволяють здійснити належну систематизацію митних правопорушень, сформулювати ряд пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства та адміністративно-юрисдикційної діяльності митних органів України, методи - загальнонауковий, порівняльно-правовий, логіко-семантичний, структурно-логічний, функціональний, новизна - вперше здійснено комплексний порівняльний аналіз законодавства щодо адміністративних правопорушень у митній сфері, результати - матеріали дисертації можуть бути використані в науково-дослідній, правотворчій, навчальній, правоохоронній сфері.`

Дата захисту: 28.01.2004

Місце захисту: Національна академія державної податкової служби України

Науковий керівник: Шкарупа В.К., д.ю.н., проф., 12.00.07. .


Автореферат (35,66 KB)