Ціна: UAH 100


Трагнюк Роман Романович

Прокурорський нагляд за додержанням законів, що забезпечують права обвинуваченого

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню актуальних теоретичних та практичних проблем, пов'язаних із забезпеченням засобами прокурорського нагляду прав обвинуваченого на досудовому слідстві.В роботі на підставі аналізу функціональної спрямованості діяльності прокурора розглянуті у взаємозв'язку та взаємообумовленості загальний та окремі об'єкти прокурорського нагляду за забезпеченням прав обвинуваченого. Набули подальшого вдосконалення правові основи та повноваження прокурора щодо здійснення нагляду за додержанням законів органами досудового слідства.Показано співвідношення прокурорського нагляду, відомчого та судового контролю за додержанням прав обвинуваченого.Розроблено методику прокурорського нагляду за додержанням законів про забезпечення прав обвинуваченого на різних етапах досудового слідства. Запропоновані методики здійснення прокурорського нагляду при проведенні певних процесуальних дій на досудовому слідстві.Внесено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства.

Дата захисту: 18.12.2003

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Марочкін Іван Єгорович, к.ю.н., проф., 12.00.10. .


Автореферат (26,14 KB)