Ціна: UAH 100


Пронюк Наталія Василівна

Національне законодавство і його роль у демократичних перетвореннях в Україні.

 

Анотація: `У дисертації розглядаються особливості перехідного періоду від тоталітаризму до демократії, передумови утвердження демократичного політичного режиму в Україні. Обгрунтовано висновок про взаємозалежність демократії і законодавства, процесів демократизації і становлення національного законодавства. В умовах суспільних перетворень законодавство є основою, інструментом їх здійснення, відіграє ключову роль у формуванні інститутів громадянського суспільства, і правової держави, інтеграції України у європейське і світове співтовариства. Автором аналізуються основні етапи, тенденції і закономірності в історії становлення законодавства України, яким регламентуються нові демократичні принципи та інститути. Разом з тим, сучасне національне законодавство має змішаний характер, є нестабільним, суперечливим, що перешкоджає демократичним змінам у суспільстві. Тому особлива увага приділяється потребам удосконалення законотворчості, подолання колізій, систематизації, підвищення ефективності законодавства, імплементаціїнорм міжнародного права і гармонізації українського законодавства з європейськими стандартами.`

Дата захисту: 16.02.2004

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Білас Іван Григорович, д.і.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (25,60 KB)