Ціна: UAH 100


ПАЗЮК Андрій Валерійович

Міжнародно-правовий захист права людини на приватність персоніфікованої інформації.

 

Анотація: Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, комплексним дослідженням юридичного механізму захисту права на приватність персоніфікованої інформації. У дисертації подається теоретичне узагальнення здобутків науки міжнародного права з цієї проблеми й нове вирішення наукового завдання, що полягає у з'ясуванні особливостей міжнародно-правового захисту права людини на приватність персоніфікованої інформації і узгодження національних підходів до проблеми транскордонної передачі цієї інформації, визначенні мінімального стандарту правового регулювання обробки персоніфікованої інформації для подальшої розробки науково-теоретичних та практичних рекомендацій з удосконалення законодавства України.Результатом дослідження є науково-обґрунтовані теоретичні та практичні рекомендації з удосконалення законодавства України.

Дата захисту: 16.02.2004

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Задорожній Олександр Вікторович, к.ю.н., доц., 12.00.11. .


Автореферат (22,58 KB)