Ціна: UAH 100


Черненок Максим Петрович

1. Проблеми теорії і практики виконання майнових покарань.

 

Анотація: Дисертація присвячена проблемам виконання покарань у виді штрафу і конфіскації майна. У роботі дається визначення майнових покарань, виділяються специфічні ознаки цих покарань, розглядається механізм досягнення ними цілей покарання. Досліджуються питання правової регламентації і принципів виконання майнових покарань. Аналізується зміст правового статусу суб'єктів та учасників процесу виконання-відбування майнових покарань. Окрему увагу приділено проблемам контролю і нагляду в сфері виконання майнових покарань. Розглянуто питання ефективності діяльності з виконання майнових покарань. За результатами дослідження сформульовано рекомендації по вдосконаленню законодавства та практики виконання майнових покарань.

Дата захисту: 16.01.2004

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Степанюк Анатолій Хомич, д.ю.н., доц., 12.00.08. .


Автореферат (27,38 KB)