Ціна: UAH 100


Федорчук Даніїл Едуардович

Режим прямого іноземного інвестування (порівняльно-правове дослідження)

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: комплекс відносин, пов'язаних із здійсненням іноземного інвестування. Предмет дослідження: правовий режим прямого іноземного інвестування в Україні та інших країнах. Метою дослідження є доопрацювання теоретичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення правового режиму прямого іноземного інвестування з урахуванням порівняльно-правового дослідження режимів в Україні, інших країнах та на міжнародному рівні. Методи дослідження: формально-логічний, історичний, статистичний, метод аналізу та синтезу, порівняльно-правовий. Теоретичне та практичне значення: визначено поняття прямої іноземної інвестиції, обґрунтовано пропозицію про необхідність визнання режиму `абсолютного стандарту`, обґрунтовано поняття та зміст обмежувальних інвестиційних заходів, пов'язаних з торгівлею, відповідно до системи угод СОТ, сформульовано принцип захисту легітимних очікувань, удосконалено визначення режиму прямого іноземного інвестування, удосконалено поняття гарантій здійснення інвестиційної діяльності іноземними суб'єктами інвестування, визначено зміст режиму прямого іноземного інвестування відповідно до права ЄС, удосконалено поняття примусового вилучення іноземних інвестицій і зміст гарантії компенсації іноземним інвесторам у випадку примусового вилучення інвестицій. Прикладний характер дослідження дозволяє використовувати його результати в перебігу практичної роботи з оформлення іноземних інвестицій та при розгляді спорів у суді. Висновки і пропозиції використовуються в практичній діяльності представництва компанії Societe pour l'exportation des produits Nestle S.A. Матеріали дослідження використовуються при вивченні дисципліни Порівняльне контрактне право`. Наукова новизна: є першим у вітчизняній юридичній науці комплексним порівняльно-правовим дослідженням режиму прямого іноземного інвестування, на основі якого обґрунтовано нові наукові положення та розроблено пропозиції щодо вдосконалення режиму прямого іноземного інвестування в Україні. Сферою використання є діяльність суб'єктів господарювання, суб'єктів законодавчої ініціативи, зокрема, комітетів Верховної Ради України для підготовки нового та вдосконалення чинного законодавства про іноземні інвестиції, діяльність вищих навчальних закладів .`

Дата захисту: 15.01.2004

Місце захисту: Донецький національний університет

Науковий керівник: Хахуліна К.С., к.ю.н., доц., 12.00.08. .


Автореферат (33,13 KB)