Ціна: UAH 100


Коротка Олена Миколаївна

Удосконалення правового регулювання матеріальної відповідальності в умовах ринкової економіки

 

Анотація: Дисертацію присвячено теоретичним і практичним питанням правового регулювання матеріальної відповідальності суб'єктів трудових правовідносин. Досліджено місце, роль та поняття матеріальної відповідальності сторін трудового договору. Проаналізовано різні, а подекуди і протилежні підходи до розуміння теоретичного поняття `матеріальна відповідальність`. Обґрунтовано позитивний і ретроспективний аспекти матеріальної відповідальності суб'єктів трудових правовідносин. Набуло подальшого розвитку дослідження особливостей нормативно-правового забезпечення матеріальної відповідальності у трудових правовідносинах. Надано класифікацію видів і умов матеріальної відповідальності суб'єктів трудових правовідносин та визначено її підставу. Розширено існуючі в науці трудового права функції та ознаки матеріальної відповідальності. Узагальнено і систематизовано принципи матеріальної відповідальності суб'єктів трудових правовідносин. З'ясовано особливості порядку визначення розміру шкоди та процесуального порядку відшкодування шкоди. Сформульовано пропозиції щодо внесення конкретних змін і доповнень до чинного законодавства.

Дата захисту: 23.12.2003

Місце захисту: Національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Венедиктов Валентин Семенович, д.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (31,59 KB)