Ціна: UAH 100


Петров Євген Вікторович

Інформація як об'єкт цивільно-правових відносин.

 

Анотація: Дисертація містить комплексний правовий аналіз теоретичних і практичних питань, пов'язаних з інформацією як об'єктом цивільно-правових відносин. Розглянуто інформаційне законодавство, визначено інформацію як об'єкт цивільного права, окреслені її види та характерні ознаки. Вказується на необхідність удосконалення інформаційного законодавства та подальшого його розвитку на приватних засадах. Досліджуються інформаційні правовідносини, зокрема розглянуто їх зміст, види. Комплексно досліджено право на інформацію, вказується, що право на інформацію є природним правом. Комплексно досліджується договір на передачу інформації, зокрема питання про визначення його місця в системі зобов'язального права України, особливості його укладення, зміст та предмет договору про передачу інформації. Особливу увагу приділено захисту права на інформацію, висунуто науково-теоретичні пропозиції та рекомендації щодо відшкодування збитку, завданого внаслідок порушення права на інформацію.

Дата захисту: 24.12.2003

Місце захисту: Національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Шишка Роман Богданович, к.ю.н., доц., 12.00.03. .


Автореферат (21,27 KB)