Ціна: UAH 100


Шпакович Ольга Миколаївна

Роль міжнародних економічних організацій в правотворчому процесі

 

Анотація: `Дисертацію присвячено дослідженню правових питань участі міжнародних економічних організацій у правотворчому процесі. У роботі досліджується правотворча діяльність міжнародних економічних організацій. Розкривається поняття міжнародної економічної організації та характерні ознаки останньої, визначається міжнародно-правовий статус МЕО та головні його елементи, розглядається процес правотворення в рамках МЕО, визначаються форми участі МЕО у правотворчому процесі, аналізуються особливості застосування процедур ухвалення правових актів МЕО, визначається юридична природа актів МЕО. Правотворчість міжнародних економічних організацій виявляється в ухваленні актів, укладанні міжнародних угод із державами та міжнародними організаціями. Таким чином МЕО створюють правові норми. Правові акти, ухвалювані в рамках МЕО, впливають на міжнародну правотворчість і, як правило, мають зобов'язальний або рекомендаційний характер. Аналізуються процес економічної інтеграції на сучасному етапі та перспективи правового співробітництва України з найбільш впливовими міжнародними економічними організаціями.`

Дата захисту: 26.01.2004

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Муравйов Віктор Іванович, д.ю.н., доц., 12.00.11. .


Автореферат (16,80 KB)