Ціна: UAH 100


Міхеєва Ольга Геннадіївна

Роль міжнародного права у здійсненні митно-тарифного регулювання зовнішньоторговельної діяльності України

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному аналізу правовідносин у сфері митно-тарифного регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні та світі. У роботі досліджується правова природа подібних правовідносин. Окреслюються основні критерії для класифікації видів мита. Проводиться порівняльний аналіз митно-тарифних та нетарифних методів регулювання зовнішньої торгівлі та з'ясовується значення митно-тарифного регулювання для міжнародної торгівлі. Аналізуються основні етапи розвитку митно-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі у світі та на території України.Аналізуються норми міжнародного та національного законодавства України у сфері митно-тарифного регулювання зовнішньоторговельної діяльності. Досліджуються та визначаються можливі позитивні та негативні наслідки для розвитку зовнішньоторговельної діяльності України у світлі приєднання до системи ГАТТ/СОТ та ЄС.У дисертації пропонуються конкретні рекомендації з питань удосконалення, адаптації та уніфікації національного законодавства в галузі регулювання зовнішньоторговельної діяльності України.

Дата захисту: 26.01.2004

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: КУЧЕР Борис Іванович, к.ю.н., доц., 12.00.11. .


Автореферат (27,59 KB)