Ціна: UAH 100


Завгородня Владислава Миколаївна

Майнова відповідальність за порушення лісового законодавства

 

Анотація: Дисертацію присвячено проблемам правового регулювання майнової відповідальності за порушення лісового законодавства. У роботі досліджуються поняття, підстави та юридична природа майнової відповідальності за порушення лісового законодавства, розглядаються сутність, особливості й способи обчислення шкоди, яка завдається такими порушеннями. Докладно аналізується механізм застосування майнової відповідальності за порушення лісового законодавства. Сформовано систему показників і критеріїв для оцінки ефективності цього механізму. Обґрунтовано низку пропозицій щодо внесення змін і доповнень до законодавства, яке регулює порядок притягнення порушників лісового законодавства до майнової відповідальності. Зроблено висновок про необхідність організаційних змін у структурі органів управління лісовим господарством та реформування системи розподілу і використання коштів, отриманих за позовами про відшкодування шкоди, заподіяної порушеннями лісового законодавства.

Дата захисту: 28.01.2004

Місце захисту: Інститут держави і права ім.В.М.Корецького

Науковий керівник: Шемшученко Юрій Сергійович, д.ю.н., проф., 12.00.06. .


Автореферат (21,33 KB)