Ціна: UAH 100


Мухаммед Абу-Хеджлех

Особливості застосування норм міжнародного права у внутрішньому праві Йорданії і Ізраїлю (порівняльно-правовий аналіз).

 

Анотація: Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню та системному аналізу проблеми взаємодії міжнародного і внутрішнього права в правових системах близькосхідних країн, вивченню порядку трансформації норм однієї системи права в іншу як основи здійснення державами своїх зовнішніх зобов'язань. Досліджуються основні засоби та механізми імплементації міжнародно-правових норм, процеси інкорпорації в національні правові системи загальних норм міжнародного права та норм міжнародних угод. Сформульовані наукові висновки і пропозиції, спрямовані на вдосконалення правових систем Йорданії і Ізраїлю в аспекті більш чіткого урегулювання взаємовідношень між внутрішнім і зовнішнім правом.

Дата захисту: 23.01.2004

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

Науковий керівник: Погорілко Віктор Федорович, д.ю.н., проф., член-коресподент НАН України12.00.02


Автореферат (24,94 KB)