Ціна: UAH 100


Кірмач Людмила Аліївна

Доказування як метод пізнання в процесі розслідування злочинів.

 

Анотація: Дисертацію присвячено комплексному дослідженню сучасних проблем доказування. Автор на підставі багатоаспектного аналізу вихідних засад пізнання злочину та його інформаційної сутності, визначає основні напрями застосування доказування як форми процесуального пізнання та специфічного методу розслідування злочинів. Визначаються та розкриваються: поняття доказування, структура судового доказу, логічні та психологічні засади роботи слідчого з доказами. Проаналізовані сучасна практика роботи з доказами, проблеми використання технічних засобів у цьому процесі, розглянуто співвідношення доказів та інформації, здобутої у результаті проведення оперативно-розшукових заходів. Позначені шляхи удосконалення процесу доказування на основі об'єднання пізнавальних і організаційно-тактичних заходів у межах запропонованого спеціального криміналістичного методу. Опрацьовано пропозиції щодо удосконалення діючої нормативної бази.

Дата захисту: 15.10.2003

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Лукашевич Віталій Григорович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (49,84 KB)