Ціна: UAH 100


Кравцов Данило Маркович

Правове регулювання відносин по розслідуванню та обліку нещасних випадків на виробництві

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню правового регулювання розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві. Його подальшому вдосконаленню в умовах розбудови ринкової економіки України. Розкрито поняття нещасного випадку на виробництві, визначені його кваліфікуючи ознаки, розроблено класифікацію нещасних випадків, визначено правові підстави, на яких повинні грунтуватись висновки комісії про характер нещасного випадку і його наслідки. Досліджено причини нещасних випадків та запропоновано засоби боротьби з ними. Розроблено конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства про охорону праці. Результати дослідження сформульовані у вигляді проектів змін та доповнень до КЗпП та інших нормативних актів України.

Дата захисту: 17.12.2003

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Жигалкін Павло Іванович, к.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (23,66 KB)