Ціна: UAH 100


Киценко Денис Максимович

Міжнародно-правовий статус корінних народів

 

Анотація: `Об'єкт - міжнародно-правовий статус корінних народів, мета - визначити сучасний міжнародно-правовий статус корінних народів та найближчі перспективи його розвитку, методи - аналіз і синтез, порівняльно-правовий, історично-правовий, новизна і результати - визначено специфічні риси корінних народів, окреслено принципові відмінності між корінними народами і національними меншинами, досліджено еволюцію концепції прав корінних народів, розкрито взаємозв'язок відповідних документів hard law, soft law та політичних документів, розроблених організаціями корінних народів, проаналізовано документи de lege ferenda та відповідне національне законодавство ряду держав світу, визначено проблеми правового статусу корінних народів в Україні та запропоновано напрямки їх вирішення. Сфера застосування - врегулювання правового статусу корінних народів на міжнародному і національному рівнях.`

Дата захисту: 08.12.2003

Місце захисту: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Тимленко Л.Д., д.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (25,98 KB)