Ціна: UAH 100


Венедіктова Ірина Валентинівна

Договір довірчого управління майном як форма еалізації правового інституту довірчого управління майном в Україні

 

Анотація: Робота присвячена дослідженню нового договірного виду, створеного в цивільному праві України, - договору довірчого управління майном в ракурсі його реалізації як форми правового інституту довірчого управління майном. У дисертації розглядаються соціально-правові й економічні передумови виникнення цього інституту, сфера його застосування. Шляхом глибокого аналізу визначаються переваги й недоліки інституту довірчого управління майном у порівнянні з альтернативними конструкціями по управлінню майном і робиться висновок, що довірче управління майном є найбільш придатною конструкцією для регулювання подібних правовідносин. Пропонується авторське поняття договору довірчого управління майном. Розкриваються предмет, суб'єктний склад договору, права й обов'язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) умов договору й підстави дострокового припинення його дії.

Дата захисту: 09.12.2003

Місце захисту: Національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Кузнєцова Наталія Семенівна, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (30,10 KB)