Ціна: UAH 100


Фалалєєва Людмила Григорівна

Правові аспекти становлення та розвитку виконавчих органів Європейського Союзу.

 

Анотація: Дисертаційну роботу присвячено дослідженню процесів правового регулювання становлення та розвитку виконавчих органів Європейського Союзу. В ній аналізується організаційно-правовий механізм функціонування Європейського Союзу та характеризується його правова природа. Особливу увагу приділено висвітленню діяльності тандему виконавчих органів ЄС: Європейська Комісія - Рада ЄС, визначенню проблем реформування виконавчих органів ЄС з огляду на його розширення та аналізу багатоаспектного характеру їх взаємодії у процесі прийняття правових актів у межах ЄС. У роботі розкривається поняття первинного і вторинного права ЄС, відстежуються відмінності між різними типами правових актів ЄС, досліджується важливе для розуміння європейських інтеграційних процесів поняття наднаціональності. Аналізуються стан і перспективи розвитку співробітництва між Україною та ЄС, формулюються пропозиції стосовно його вдосконалення

Дата захисту: 22.12.2003

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Науковий керівник: ДЕНИСОВ Володимир Наумович, д.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (27,76 KB)