Ціна: UAH 100


Туйськ Інна Ігорівна

Антимонопольні правоохоронні засоби

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: охоронні правовідносини у антимонопольній сфері. Мета дослідження: створення цілісної наукової концепції правоохоронних засобів у антимонопольній сфері, обґрунтування нових наукових положень і пропозицій щодо удосконалення законодавства про антимонопольні правоохоронні засоби. Методи дослідження: діалектичний метод пізнання антимонопольних правоохоронних засобів, а також формально-логічний, системно-структурний, порівняльно-правовий. Теоретичне значення полягає в тому, що результати значно підвищили рівень теоретичної розробки даної проблеми в науці господарського права щодо удосконалення правового забезпечення економічної конкуренції. У роботі дано науково визначення поняття антимонопольних правоохоронних засобів, систематизовано антимонопольні запобіжні засоби, а також засоби припинення і засоби захисту, що застосовуються органами Антимонопольного комітету України, судами та іншими органами, внесено пропозиції з удосконалення Закону України `Про захист економічної конкуренції` таінших нормативно-правових актів антимонопольного законодавства щодо передбачених у них антимонопольних правоохоронних засобів. Отримані результати дослідження можуть застосовуватись в учбовому процесі, при написанні наукових праць, підручників, методичних посібників з курсу `Господарське право`. Наукова новизна: у вітчизняній юридичній науці є першим комплексним дослідженням антимонопольних правоохоронних засобів, на основі якого обґрунтовано нові наукові положення та створена цілісна наукова концепція правоохоронних засобів у антимонопольній сфері. Сферою використання є нормотворчі органи центральної влади, господарські суди, органи Антимонопольного комітету України, вищі учбові заклади.`

Дата захисту: 20.11.2003

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Саніахметова Н.О., д.ю.н., проф., 12.00.07. .


Автореферат (26,40 KB)