Ціна: UAH 100


Северин Олександр Євгенович

Правове регулювання валютних операцій суб'єктів господарської діяльності

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: цілісний комплекс відносин, що складаються у сфері виконання суб'єктами господарської діяльності валютних операцій. Метою дослідження є обґрунтування цілісної концепції правового регулювання валютних операцій суб'єктів господарювання і пропозицій з удосконалення законодавства на основі комплексного дослідження цього законодавства і його впливу на відповідні відносини. Методи дослідження: історичний, порівняльно-правовий, системно-структурний, аналізу і синтезу. Теоретичне і практичне значення: запропоновано комплекс заходів для мінімізації безпідставного відпливу валютних коштів за кордон, надані для законодавчого закріплення поняття `розрахунок` і `платіж`, визначено їх співвідношення, надано низку основних термінів валютного регулювання, розкрито сутність заліку взаємних вимог як угоди, що виключає проведення розрахунків, запропоновано принцип об'єктивної оцінки валютних операцій, проведено поділ валютних операцій за моментом і способом висловлення волі держави, обґрунтовано принцип вільного використання прав, наданих законами, обґрунтовано неправомірність притягнення до відповідальності у разі виконання норм підзаконних актів, що суперечать законам, надано пропозиції з удосконалення порядку купівлі іноземної валюти, запропоновано проект Закону України `Про валютне регулювання`, змін до ст.207 Кримінального кодексу України. Прикладний характер роботи дозволяє її використання в господарській та правозастосовчій діяльності. Прикладні положення використовуються в діяльності Першого Українського Міжнародного банку. Матеріали роботи можуть використовуватися в науково-дослідницькій роботі, підготовці науково-практичних і навчально-методичних посібників. Наукова новизна: є першим комплексним дослідженням в Україні широкого спектру валютних операцій суб'єктів господарювання і масиву відповідного законодавства, що дозволило обґрунтувати нові наукові положення і сформувати пропозиції по вдосконаленню правового регулювання валютних операцій суб'єктів господарювання. Сферою використання є нормотворчі і судові органи, Національний банк України, уповноважені банки, суб'єкти господарської діяльності.`

Дата захисту: 20.11.2003

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Хахуліна К.С., к.ю.н., доц., 12.00.08. .


Автореферат (25,57 KB)