Ціна: UAH 100


Могил Сергій Костянтинович

`Сучасна держава в екстремальних ситуаціях: нормативи, органи, функції.`

 

Анотація: `Уперше підготовлено комплексне дисертаційне дослідження, в якому розглядаються організація і діяльність сучасної держави в екстремальних ситуаціях із використанням вітчизняного досвіду нормування і функціонування державних органів і органів місцевого самоврядування при введені надзвичайного стану та виникненні стихійних лих і техногенних катастроф. Новаторські положення дисертації повўязані: з визначенням поняття й ознак сучасної держави, визначенням необхідності зміни номенклатури функцій держави в сучасних умовах, виділенням особливостей буття держави в епоху постмодерна, виявленням звўязку глобалізації і діяльності держави в екстремальних умовах, обґрунтуванням формування специфічного правового інституту `надзвичайні стани`, виявленням особливостей правового регулювання діяльності державних органів України й органів місцевого самоврядування в екстремальних ситуаціях.`

Дата захисту: 28.11.2003

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Оборотов Юрій Миколайович, к.ю.н., доц., 12.00.01. .


Автореферат (28,33 KB)