Ціна: UAH 100


Чутчева Ольга Геннадіївна

Правове регулювання соціального захисту громадян України.

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню соціального захисту населення з двох взаємопов'язаних позицій: по-перше, соціальний захист розглядається як правовий інститут у системі права соціального забезпечення, по-друге, як інститут розвиненого громадського суспільства. Визначаються нові підходи до теорії соціально-забезпечувальних правовідносин відповідно до сучасних процесів реформування національної системи соціального захисту. Особлива увага приділяється історико-правовому аналізу феномену соціального захисту населення. Проведено порівняльно-правовий аналіз регулювання суспільних відносин, пов'язаних з подоланням нужденності у державах з різними режимами добробуту. Обґрунтовані рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України щодо організаційно-правових механізмів взаємодії суб'єктів соціального захисту.

Дата захисту: 14.11.2003

Місце захисту: Схiдноукраїнський державний унiверситет

Науковий керівник: Лазор Лідія Іванівна, д.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (25,89 KB)