Ціна: UAH 100


Клименко Ярослав Олександрович

Цивільний позов як одна із форм забезпечення слідчим відшкодування шкоди, завданої злочином

 

Анотація: `У дисертації досліджено комплекс теоретичних і практичних питань щодо такої форми відшкодування шкоди заподіяної злочином, як цивільний позов у кримінальному процесі. В роботі проаналізовано місце цивільного позову серед інших форм відшкодування шкоди у кримінальному процесі, його юридичну природу, дано характеристику його підстав. Сформульовано поняття приводів порушення провадження за позовом у кримінальній справі, проаналізовано значення кожного із джерел доказів у доказуванні підстав та розміру позовних вимог. Визначено момент виникнення обов'язку у органів, які ведуть процес до вжиття заходів по забезпеченню цивільного позову. Сформульовано рекомендації щодо вдосконалення законодавства та практики провадження за цивільним позовом у кримінальному судочинстві`

Дата захисту: 26.11.2003

Місце захисту: Національна академія внутрішніх справ України

Науковий керівник: Смітієнко Зінаїда Дмитрівна, к.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (27,15 KB)