Ціна: UAH 100


Редькіна Олена Миколаївна

Кримський крайовий уряд генерал-лейтенанта С.Сулькевича (червень-листопад 1918 р.): історико-правове дослідження

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню питань організації та діяльності Кримського крайового уряду в червні-листопаді 1918 р. У роботі на основі теоретичних розробок актуальних проблем держави і права в сучасній юриспруденції здійснено аналіз політико-правової ситуації, що передувала приходу до влади генерал-лейтенанта С.Сулькевича. Зроблені висновки щодо політичної залежності кримського кабінету від військового командування кайзерівської Німеччини. Висвітлено особливості процесу державного будівництва на Кримському півострові, становлення законодавчої системи, судової влади, адміністративно-управлінських та охоронних органів. Вивчено організаційну структуру державного механізму й зміст нормативно-правових актів Кримського уряду в 1918 р., що засвідчено широке використання його адміністрацією російського імперського законодавчого доробку.

Дата захисту: 13.11.2003

Місце захисту: Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

Науковий керівник: Тимощук О.В., д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (68,15 KB)