Ціна: UAH 100


Андреєв Дмитро Володимирович

Етносоціокультурні чинники формування національної правосвідомості (на прикладі судової системи Запорозької Січі XVII-XVIII століть)

 

Анотація: Об'єкт дослідження - правосвідомість Запорозького козацтва як соціокультурний феномен в еволюції української національної правосвідомості. Мета дослідження - проаналізувати феномен національної правосвідомості, його значення в реконструкції судової системи держави. Методи дослідження та апаратура - загальнонаукові та спеціальнонаукові. Теоретичні результати і новизна - досліджено принципи судочинства військової демократії Запорозької Січі та визначені можливості їх відображення в теоретичних розробках Концепції судово-правової реформи. Предмет і ступень впровадження - рекомендації дисертації можуть бути використані в реформуванні судової системи та в розробці методології дослідження розвитку правового процесу в Україні. Сфера використання - вдосконалення впровадження судово-правової реформи в Україні.

Дата захисту: 14.11.2003

Місце захисту: Національний Академія внутрішніх справ України

Науковий керівник: Ібрагімов Михайло Михайлович, к.філос.н., проф., 09.00.01. .


Автореферат (25,64 KB)