Ціна: UAH 100


Бичкова Світлана Сергіївна

Експертиза в цивільному процесі України

 

Анотація: `Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, першим в Україні комплексним теоретичним дослідженням інституту судової експертизи в цивільному процесі України. На основі аналізу наукової літератури, норм чинного законодавства, з урахуванням положень перспективного законодавства, зокрема проекту нового ЦПК України, в дисертації розкриваються поняття та характерні риси судової експертизи, дається її класифікація, визначаються поняття предмета та об'єкта судової експертизи, розглядаються структура і зміст ухвали суду про призначення експертизи, виділяються специфічні риси висновку експерта як засобу доказування в цивільному процесі. Результатом такого дослідження стало формулювання ряду нових наукових висновків і пропозицій щодо удосконалення чинного і перспективного законодавства, зокрема щодо внесення конкретних змін та доповнень до Закону України `Про судову експертизу`, до нового ЦПК України.`

Дата захисту: 28.11.2003

Місце захисту: Національна академія внутрішніх справ України

Науковий керівник: Підопригора Оксана Опанасівна, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (22,58 KB)