Ціна: UAH 100
UAH 50
Ви економите: 50.00%


Тиміш Лідія Ігорівна

. Українська греко-католицька історіографія Міжвоєнного Львова: організація, інституційний розвиток, напрямки досліджень

 

Анотація: Вперше здійснено комплексне дослідження питань інституційного розвитку українських греко-католицьких установ міжвоєнного Львова, важливим завданням яких було дослідження історії української Церкви. Реконструйовано діяльність центрів вивчення церковно-історичних проблем. Визначено основні напрямки досліджень та коло найважливіших питань історії української Церкви, які розробляли греко-католицькі науковці. З'ясовано їх внесок у формування архівної бази церковної історії та показано особливості едиційної роботи. Показано роль духовенства та світських учених в опрацюванні церковно-історичної проблематики

Дата захисту: 30.10.2003

Місце захисту: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

Науковий керівник: Тимошенко Л. В, к.і.н., 07.00.02. .


Автореферат (33,72 KB)