Ціна: UAH 100


Русанова Ірина Олександрівна

Проблеми організації суду присяжних в Україні.

 

Анотація: Дисертацію присвячено створенню концепції суду присяжних в Україні, дослідженню його правової природи і соціального призначення у суспільстві. В роботі проаналізовано еволюція суду присяжних та розкрито правову природу його моделей, обґрунтовано місце суду присяжних у судовій системі України, охарактеризовано вимоги, що ставляться до присяжних, розглянуто особливості правового статусу присяжних, розроблено методику добору присяжних для вирішення конкретної кримінальної справи. Досліджено проблеми формування і организаційно-правові проблеми діяльності суду присяжних і вироблено шляхи їх вирішення та усунення недоліків. Проаналізовано відповідні положення законодавства про суд присяжних зарубіжних країн, і на цій основі сформулювано та науково обґрунтовано пропозиції щодо створення нового і вдосконалення національного законодавства та правозастосовної практики організації суду присяжних.

Дата захисту: 17.06.2003

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Марочкін Іван Єгорович, к.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (30,54 KB)