Ціна: UAH 100


Максакова Руслана Миколаївна

Вибори до органів місцевого самоврядування: проблеми теорії і практики.

 

Анотація: `У дисертації досліджуються актуальні теоретичні і практичні проблеми виборів до органів місцевого самоврядування як однієї з форм безпосередньої демократії в Україні та самостійного інституту виборчого права України. Робота містить визначення ряду базових понять, критерії класифікації місцевих виборів і гарантій місцевих виборів, аналіз місцевих виборчих систем та основних стадій місцевих виборів, авторську концепцію місцевого виборчого права, а також характеристику системи гарантій місцевих виборів, серед яких особливу увагу приділено нормативно-правовим і організаційно-правовим гарантіям місцевих виборів в Україні. Внесені конкретні пропозиції щодо вдосконалення законодавства України про місцеві вибори.`

Дата захисту: 14.11.2003

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

Науковий керівник: Погорілко Віктор Федорович, д.ю.н., проф., 12.00.0212.00.02


Автореферат (21,97 KB)