Ціна: UAH 100


Кощинець Віктор Васильович

Використання спеціальних психологічних знань судом при розгляді кримінальних справ про злочини проти життя, здоров'я та гідності особи.

 

Анотація: Дисертація присвячена питанням сучасних теоретичних та правових проблем використання спеціальних психологічних знань судом у ході розгляду кримінальних справ. За допомогою аналізу наукових праць юристів, психологів інших фахівців, українського та зарубіжного законодавства, матеріалів судової практики та проведеного анкетування автор розкриває суть, значення цих знань для пізнання істини, юридичні й практичні аспекти їх застосування судом. Визначено поняття `спеціальні психологічні знання`, `психологічна консультація в суді`, суб'єкти та форми застосування ними спеціальних психологічних знань. У роботі викладено обґрунтовану концептуальну схему наукових та прикладних положень, спрямованих на вдосконалення процесу їх використання суддею в ході розгляду кримінальних справ. Запропоновано низку змін до кримінально-процесуального законодавства та інших нормативних актів щодо безпосереднього застосу-вання спеціальних психологічних знань суддею.

Дата захисту: 29.10.2003

Місце захисту: Прикарпатський університет ім. В. Стефаника

Науковий керівник: Костицький Михайло Васильович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (25,25 KB)