Ціна: UAH 100
UAH 50
Ви економите: 50.00%


Каніщев Григорій Юрійович

Документи робітничо-селянської інспекції Харківщини 1920-1934 рр., як історичне джерело

 

Анотація: `1. Об'єкт - інформація про діяльність РСІ Харківщини. Мета - на підставі вивчення широкого спектру різноманітних джерел виявити та проаналізувати групи джерел, які висвітлювати б процес діяльності інспекції від створення її місцевих органів на Харківщині до звітування цих органів про свою роботу. Методи - описовий, динамічний, історико-порівняльний, хронологічний. В дисертації вперше комплексно дослуджується література і архивні джерела з історії установ державног контролю Харківщини в 1920-ті - 1930-ті рр. Висвітлений рівень розробки проблеми в історичній науці. Визначено, що найкраще вивчені наступні питання: поняття ``історичне джерело``, класифікація джерел, внутрішня і зовнішня критика джерел, особливість історичних джерел ХХ століття. В дослідженні виділені наступні групи джерел з історії установ державного контролю Харківщини 1920--х - 1930-х рр.: Конституції УСРР, ``Положення...`` про органи державного контролю, інструкції, ревізійні акти, протоколи засідань, звіти. В дослідженні доведено, що кожназ вищезгаданих груп документів змінювалася як за зовнішнім оформленням, так і за змістом. На зміст документів великий вплив мала поточна політика Радянскьої влади, а також зміни в державному устрої республіки. Вивчені джерела мають велике значення для регіональних історичних досліджень в Україні.`

Дата захисту: 15.10.2003

Місце захисту: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

Науковий керівник: Куделко Сергій Михайлович, к.і.н., доц., 07.00.06. .


Автореферат (52,17 KB)