Ціна: UAH 100


Булгакова Ірина Валеріївна

Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом в Україні.

 

Анотація: Дисертація є самостійною, завершеною науковою роботою, першим в Україні комплексним дослідженням теоретичних та практичних аспектів перевезень вантажів залізничним транспортом. На підставі теоретичних здобутків вчених юристів різних історичних періодів та аналізу чинного законодавства автором досліджуються питання кола учасників перевізного процесу, їх правий статус, планування процесу перевезення вантажів, визначення транспортного залізничного договору як правової форми господарських зв'язків, пов'язаних із перевезенням вантажів. Особливу увагу в роботі приділено дослідженню правової природи, значення, порядку укладання, змісту договору перевезення вантажів залізничним транспортом та договорів, пов'язаних із перевезенням вантажів залізничним транспортом.

Дата захисту: 09.10.2003

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Пронська Граціела Василівна, д.ю.н., 12.00.04. .


Автореферат (23,07 KB)