Ціна: UAH 100


Дрішлюк Андрій Ігорович

Агентський договір: цивільно-правовий аспект

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню агентських відносин, що обумовлено необхідністю розробки нової моделі врегулювання економічних відносин і збагачення юридичного інструментарію для їхнього оформлення. Вперше на науковому рівні проводиться дослідження агентського договору за законодавством України. Основною метою дисертаційного дослідження є виявлення характерних ознак і особливостей агентського договору в чинному законодавстві України, теоретичний аналіз зобов'язань, які виникають у процесі укладання, зміни або припинення агентського договору. Дослідження агентського договору здійснено в історичному розвитку та в порівнянні підходів до його регулювання в різних системах права. У дисертації послідовно досліджується генеза інституту представництва, його застосування в цивільному обігу, юридична природа агентського договору, його цивільно-правова характеристика, співвідношення із суміжними цивільно-правовими договорами. Проаналізовані особливості їх змісту, укладання і виконання, відповідальності, сформульовані істотні умови договору. Сформульовані пропозиції щодо вдосконалення цивільного законодавства України.`

Дата захисту: 27.09.2003

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Мінченко Раїса Миколаївна, к.ю.н., доц., 12.00.03. .


Автореферат (29,53 KB)