Ціна: UAH 100


Таварткіладзе Нана Мезенівна

Етичні основи діяльності адвоката-захисника

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню етичних основ діяльності адвоката-захисника.У роботі розглядаються поняття професійної моралі та професійної етики, адвокатської етики як виду професійної етики юриста. Специфіка професійних стандартів адвокатської діяльності визначається особливостями функцій адвокатури. Правилами адвокатської етики є конкретизуючи гуманне призначення адвокатури як правозахисної інституції правила поведінки адвоката, що закріплені різноманітними соціальними нормами і вироблені самими представниками адвокатської професії, дотримання яких забезпечується внутрішнім переконанням адвокатів, колективною волею органів адвокатського співтовариства, а за необхідністю - заходами державно-правового примусу.Визначені поняття та система етичних принципів адвокатської діяльності, гарантії їх здійснення та відповідальність адвоката за порушення норм професійної етики. Проведено аналіз дисциплінарної практики щодо адвокатів-захисників.У роботі містяться рекомендації щодо вдосконалення законодавства України про адвокатуру та правозастосовчої практики, забезпечення дотримання Правил адвокатської етики.`

Дата захисту: 27.09.2003

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Полянський Юрій Євгенович, к.ю.н., проф., 12.00.10. .


Автореферат (23,72 KB)