Ціна: UAH 100


Цвєткова Юліанна Володимирівна

Єфремівська Кормча - джерело права Київської Русі (кінець ХІ - початок ХІІ ст.)

 

Анотація: `Дисертацію присвячено дослідженню джерела права Київської Русі кінця ХІ - початку ХІІ ст. - Єфремівській Кормчій. Автор визначає передумови та закономірність появи Кормчої на території Київської Русі, класифікує її правові норми та джерела за ознакою переробленості, обґрунтовує комплексну процедуру формування змісту її списків, доводить, що способом систематизації нормативно-правових актів Кормчих, була кодифікація, проводить аналіз правових норм Єфремівської Кормчої по п'яти групах за суб'єктами та об'єктами правовідносин, які вони врегульовували та визначає завдяки цьому правові статуси членів християнської громади Київської Русі, доводить через визначення особливостей Єфремівської Кормчої як джерела права Київської Русі, вплив церковного права на світське, визначає принципи та правові норми, які поширилися на території Київської Русі у змісті Єфремівської Кормчої та закріпилися у правовій системі України сьогодення.`

Дата захисту: 26.08.2003

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Шевченко Олександр Оксеньтійович, д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (22,05 KB)