Ціна: UAH 100


УЛЬЯНЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Шлюбний договір у сімейному праві України.

 

Анотація: законодавства про регулювання майнових відносин подружжя, порядок укладення шлюбного договору, його зміст і динаміка. Дається характеристика новел нового Сімейного кодексу України щодо шлюбного договору, визначаються їх позитивні риси та недоліки, визначено співвідношення шлюбного договору з цивільно-правовими договорами, передбаченими в ЦК України. Зосереджено увагу на виявленні вразливих положень СК України, вносяться пропозиції щодо вдосконалення норм, які визначають коло суб'єктів шлюбного договору, межі врегулювання майнових відносин цим договором, порядок внесення змін до шлюбного договору, правові наслідки його недійсності.

Дата захисту: 09.10.2003

Місце захисту: Національна академія внутрішніх справ України

Науковий керівник: Гопанчук Василь Степанович, к.ю.н., 12.00.03. .


Автореферат (27,55 KB)