Ціна: UAH 100


Марчак Віталій Ярославович

Використання спеціальних психологічних знань у досудовому слідстві.

 

Анотація: Дисертація присвячена актуальним питанням процесуальної діяльності по використанню спеціальних психологічних знань у досудовому слідстві. За допомогою аналізу наукових праць фахівців кримінально-процесуального та інших галузей права, юридичної психології, чинного законодавства, матеріалів слідчої, судової і власної практики автор розкриває значення та суть спеціальних психологічних знань та форми їх застосування для пізнання істини в справі. Досліджуються теоретичні та практичні проблеми використання і правове регулювання спеціальних психологічних знань на стадії досудового розслідування, а також особливості їх використання у ході розслідування окремих категорій справ. Висловлюються пропозиції, даються рекомендації щодо вдосконалення правозастосовчої діяльності, запропоновані рекомендації законодавцю по вдосконаленню кримінально-процесуального законодавства щодо застосування спеціальних психологічних знань слідчим, експертом тощо.

Дата захисту: 29.09.2003

Місце захисту: Національна академія внутрішніх справ України

Науковий керівник: Костицький Михайло ВасильовичПантелійович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (24,25 KB)