Ціна: UAH 100


Дутка Галина Іванівна

Закон у системі нормативно-правових актів України.

 

Анотація: Дисертацію присвячено теоретичному дослідженню місця та ролі закону в системі нормативно-правових актів незалежної України в контексті положень чинної Конституції України, тенденцій розвитку законотворчості в європейських, зокрема постсоціалістичних, країнах та формування правової держави. Закон як нормативно-правовий акт пройшов довготривалий шлях свого становлення і розвитку - від його розуміння як певного правила поведінки людей, установленого чиєюсь свідомою волею, до визнання його як акта, що приймається органом законодавчої влади (чи референдумом), регулює найбільш важливі суспільні відносини, володіє вищою юридичною силою. `Закон` необхідно відрізняти від суміжних понять `законодавчий акт`, `законодавство`. Підкреслюється, що не всі закони є правовими за змістом. Найбільш суттєвим критерієм правового закону є невідчужувані і невід'ємні права людини.

Дата захисту: 26.09.2003

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Козюбра Микола Іванович, д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (26,94 KB)